I jest coraz piękniej

Na Piaskach Rudnickich ledwo zakończyliśmy Młodzieżowe Spotkania przy ognisku a już roztoczyliśmy prace nad kolejnym projektem . W ramach dofinansowania udzielonego przez Urząd Województwa Łódzkiego na realizacje zadań własnych samorządu terytorialnego- Gminie Głowno i przy ogromnym zaangażowaniu wolontariuszy z terenu Sołectwa Piaski Rudnickie, na terenie placu wiejskiego dokonane zostaną następujące inwestycje: ocieplenie kuchni -świetlicy utwardzenie terenu przed świetlicą montaż klimatyzatora Wartość inwestycji 15 500 zł

Galeria