Otwarcie świetlicy 28-09-2019

W dniu 28/09/2019 nastąpiło otwarcie świetlicy wiejskiej we Wsi Piaski Rudnickie, Świetlica powstała już w 2018 roku jednak to w 2019 nabrała nowego kształtu, 29 maja 2019 Zarząd Województwa Łódzkiego poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości 10 000 zł , Gmina Głowno udzieliła wsparcia w kwocie 500 zł oraz mieszkańcy sołectwa udzielili wsparcia w kwocie 500 zł, W ramach otrzymanego dofinansowania dokonana została termomodernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Piaski Rudnickie, założony został klimatyzator oraz założona została kostka brukowa przed świetlicą. Prace trwały od lipca do 2019 do września 2019. Wszystkie prace zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców wsi Piaski Rudnickie, którzy łącznie przepracowali 379 godzin. Na zakończenie projektu odbył się grill dla wszystkich mieszkańców wsi Piaski Rudnickie, podczas którego mieli okazję obejrzeć prace które zostały wykonane w ostatnim czasie. Dzięki tym wszystkim pracom podniosła się funkcjonalność naszej świetlicy, która będzie mogła być używana zarówno w okresie letnim jak i zimowych. Jak również znacząco podniosły się jego walory estetyczne . Mamy nadzieje ,że tak zmodernizowana świetlica przyczyni się do realizacji potrzeb lokalnej społeczności i pozwoli na realizacje kolejnych projektów.

Zapraszamy do galerii